فایل های دسته بندی علوم اجتماعی - صفحه 1

طرح درس و روش تدریس اجتماعی چهارم، درس 14: سفری به شهر باستانی کرمانشاه

طرح درس و روش تدریس اجتماعی چهارم درس سفری به شهر باستانی کرمانشاه در قالب ورد و شامل 9 صفحه.  این درس نیز طبق روال درس‌های قبل به صورت داستان گویی ارائه می‌شود. ابتدا با پرسش و پاسخ از طریق بچه‌ها داستان را مرور کنید و نتیجه بگیرید که پویا، توما...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس اجتماعی ششم، درس7 : طلای سیاه

طرح درس و روش تدریس اجتماعی ششم درس طلای سیاه در قالب ورد و شامل 10 صفحه. کشور ما به علت قرار گرفتن در یکی از کانون‌های مهم انرژی جهان و همچنین دارا بودن منابع سرشار نفت و گاز با مسائل مختلفی در این زمینه روبه رو است لذا با توجه به اهمیت موضوع، در...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس مطالعات اجتماعی پنجم، درس6: منابع آب ایران

طرح درس و روش تدریس مطالعات اجتماعی پنجم درس منابع آب ایران در قالب ورد و شامل 11 صفحه. برای آموزش مؤثر این درس لازم است که خانواده‌ها نیز نسبت به مصرف بهینه آب حساس شوند و از روش‌های مصرف بهینه و جلوگیری از اسراف آب، آگاه شوند. بهتر است جلسه‌ای ب...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس مطالعات اجتماعی ششم، درس6 : محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف

طرح درس و روش تدریس مطالعات اجتماعی ششم درس محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف در قالب ورد و شامل 12 صفحه.غذا یکی از نیازهای اولیه بشر است و ادامۀ زندگی بدون آن امکان پذیر نمی‌باشد. در این فصل دانش آموزان با کشاورزی به عنوان یکی از عمده ترین منابع ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس مطالعات اجتماعی ششم، درس5 : عوامل موثر در کشاورزی

دانلود طرح درس و روش تدریس مطالعات اجتماعی ششم درس عوامل موثر در کشاورزی در قالب ورد و شامل 11 صفحه. غذا یکی از نیازهای اولیه بشر است و ادامۀ زندگی بدون آن امکان پذیر نمی‌باشد. در این درس دانش آموزان با کشاورزی به عنوان یکی از عمده ترین منابع تأمین غذا آشنا می‌شوند. دانش آموزان عوامل مؤثر بر ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس مطالعات اجتماعی ششم، درس4 : چگونه تصمیم بگیریم.

طرح درس و روش تدریس مطالعات اجتماعی ششم، درس چگونه تصمیم بگیریم در قالب ورد و شامل 12 صفحه.آموزگار با یادآوری درس قبل، موقعیتی برای تصمیم گیری در کلاس مطرح می‌کند و یا با خواندن موقعیت‌های مطرح شده در درس از دانش آموزان می‌خواهد تا اظهار نظر کنند...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس مطالعات اجتماعی هفتم، درس16: جاذبه‌های گردشگری ایران

دانلود طرح درس و روش تدریس مطالعات اجتماعی هفتم درس جاذبه‌های گردشگری ایران در قالب word و شامل 8 صفحه. تصاویری از جاذبه‌های گردشگری مذهبی، تاریخی و طبیعی ایران را که با شماره‌هایی مشخص شده‌اند، بین دانش آموزان توزیع کنید. سپس از آنها بخواهید تصاویری را که مربوط به گردشگری مذهبی است در یک دسته و ..

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس مطالعات اجتماعی پنجم، درس16: مدینه شهر پیامبر(ص)

طرح درس و روش تدریس مطالعات اجتماعی پنجم درس مدینه شهر پیامبر(ص) در قالب ورد و شامل 9 صفحه.زمینه‌های آمادگی این درس در درس های قبل به وجود آمده است. ابتدا از داستان درس پانزده چند سؤال مطرح کنید. با کمک بعضی از دانش آموزان، داستان درس گذشته را مر...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس مطالعات اجتماعی ششم، درس3 : تصمیم گیری چیست؟

طرح درس و روش تدریس مطالعات اجتماعی ششم درس تصمیم گیری چیست؟ در قالب ورد و شامل 11 صفحه.بسیاری از موفقیت‌ها و یا ناکامی ما انسان‌ها به تصمیم گیری و چگونگی انتخاب یک راه یا یک کار برمی گردد که این موضوع لزوم توجه و اهمیت دادن به انتخاب راه مناسب ا...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی