فایل های دسته بندی علوم اجتماعی

طرح درس و روش تدریس اجتماعی هفتم، درس10: ایران، خانهء ما

طرح درس و روش تدریس اجتماعی هفتم درس ایران، خانهء ما در قالب ورد و شامل 9 صفحه. برای شروع کار، نقشه استان‌های ایران بدون رنگ و نقشه استان محل زندگی دانش آموز را که در آن تقسیمات شهری نیز مشخص شده باشد، تهیه کپی و تکثیر کنید. نقشه‌ها را بین دانش...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس اجتماعی پنجم، درس12 : کشورهای همسایه(2)

طرح درس و روش تدریس اجتماعی پنجم درس کشورهای همسایه(2) در قالب ورد و شامل 8 صفحه. همکاران گرامی، روش تدریس این درس همانند درس11 است. نقشه کشورها را در کلاس نمایش دهید. از دانش آموزان بخواهید عوارض و پدیده‌ها را روی نقشه کتاب نشان دهند، تصاویر یا ف...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس اجتماعی هفتم، درس15 : گردشگری چیست؟

طرح درس و روش تدریس اجتماعی هفتم درس گردشگری چیست؟ در قالب ورد و شامل 9 صفحه.برای آماده کردن کلاس درس می‌توان از روش‌های مختلفی استفاده کرد. بهترین شروع برای درس انجام فعّالیت1 است. با انجام این فعالیت ذهن دانش آموزان درباره گردشگری، مسافرت و منا...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس اجتماعی ششم، درس22 : مبارزه‌ی مردم ایران با استعمار

طرح درس و روش تدریس اجتماعی ششم درس مبارزه‌ی مردم ایران با استعمار در قالب ورد و شامل 8 صفحه.موضوع اصلی این درس آشنایی دانش آموز با سرگذشت برخی قهرمانان مبارزه با استعمار در ایران است. و همان طور که در کتاب ملاحظه می‌کنید مطالب مربوط به این شخصیت...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس اجتماعی پنجم، درس14 : زندگی در نواحی مختلف جهان

طرح درس و روش تدریس اجتماعی پنجم درس زندگی در نواحی مختلف جهان در قالب ورد و شامل 9 صفحه. این درس با توجه به مطالب گفته شده در درس قبل باید تدریس شود. به دانش آموزان یادآوری کنید که در درس قبلی با کره زمین، حرکات آن و قرارگیری آن در منظومه شمسی آش...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس اجتماعی چهارم، درس20 : نشانه‌های ملی

طرح درس و روش تدریس اجتماعی چهارم درس نشانه‌های ملی در قالب ورد و شامل 8 صفحه. به دانش آموزان توضيح دهيد که ايران مانند خانه‌ای بزرگ است و مردمی که در آن زندگی می‌کنند، ملت ايران نام دارند. از دانش آموزان بخواهيد به تصوير صفحه آغازین فصل دقت کنند ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس اجتماعی هفتم، درس1 : من حق دارم

دانلود طرح درس و روش تدریس اجتماعی هفتم درس من حق دارم در قالب ورد و شامل 9 صفحه. در آموزش حقوق، باید به سه مقوله شناخت حقوق و تمایل برای حفظ و احترام به حقوق و طرز تفکر حق مدارانه و همچنین احقاق حقوق توجه کرد. از آنجا که روش‌های بحث و گفتگو از عمده ترین روش‌هایی است که در این زمینه به کار ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس اجتماعی ششم، درس24 : خرمشهر در دامان میهن

طرح درس و روش تدریس اجتماعی ششم درس خرمشهر در دامان میهن در قالب ورد و شامل 9 صفحه.برای شروع تدریس، دانش آموزان درباره زندگی یکی از شهدای جنگ تحمیلی یا شهید بهنام محمدی اطلاعاتی جمع آوری کنند.فراگیران باید به خوبی راهنمایی شوند و منابع کافی د...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس اجتماعی پنجم، درس4 : من عضو گروه هستم

طرح درس و روش تدریس اجتماعی پنجم درس من عضو گروه هستم در قالب ورد و شامل 10 صفحه. یکی از نکات مهم در بحث گروه‌ها و فعالیت‌های گروهی، میزان مشارکت و تأثیرگذاری آنها در این امر است. شاید خود شما هم تجربه کرده‌اید که در کارهای گروهی یک یا دو نفر از ا...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس اجتماعی چهارم، درس9 : نخستین شهرها چگونه به وجود آمدند؟

طرح درس و روش تدریس اجتماعی چهارم، درس نخستین شهرها چگونه به وجود آمدند؟ در قالب ورد و شامل 9 صفحه. از دانش آموزان بخواهید تصور کنند سوار ماشین زمان هستند و به حدود پنج هزار سال پیش، برگردند. در آن زمان تعداد زیادی از انسان‌ها در روستاها یکجانشین ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس اجتماعی هفتم، درس11 : تنوّع آب‌وهوای ایران

طرح درس و روش تدریس اجتماعی هفتم درس تنوّع آب‌وهوای ایران در قالب ورد و شامل 10 صفحه.برای آمادگی می‌توان از روش‌های مختلفی استفاده کرد. دو تصویر یکی از جنگل‌های شمال و دیگری از پوشش گیاهی مناطق داخلی ایران را نشان دهید. از دانش آموزان بخواهید آنه...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس اجتماعی هفتم، درس7: تولید و توزیع

طرح درس و روش تدریس اجتماعی هفتم درس تولید و توزیع در قالب ورد و شامل 7 صفحه. بهترین شروع برای درس، فعالیت یک کتاب است. این فعالیت را انجام دهید. از دانش آموزان بخواهید روی یک برگه کاغذ همه کالاهایی را که در یک روز از آنها استفاده کرده‌اند، بنویسن...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 313