فایل های دسته بندی عمران

فایل اکسل ریز متره، خلاصه متره و خلاصه مالی آبرو ها بصورت اتوماتیک

دانلود فایل اکسل ریز متره، خلاصه متره و خلاصه مالی آبرو ها بصورت اتوماتیک و خودکار. فایل اکسل که درآن کاربر براحتی میتواند با وارد کردن مشخصات نشریه 292 نقشه مربوط به آبرو و کالورت را دریافت و همچنین بصورت اتوماتیک ریز متره و خلاصه متره و خلاصه مالی آن راجهت ارسال به مشاور یا کارفرما آماده نماید.

قیمت : 285,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل اکسل طراحی آبروها مطابق نشریه 292

دانلود فایل اکسل طراحی آبروها مطابق نشریه 292. این فایل با استفاده از تجربیات خودم طراحی و نوشته شده و هیچ جا مشابه این فایل وجود ندارد. فایل اکسل مربوط به طراحی کالورت و آبرو مطابق نشریه...

قیمت : 185,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه دستنویس هیدرولوژی مهندسی – دکتر فرزانه کرمی

آب‌شناسی یا هیدرولوژی به انگلیسی: Hydrology از دو کلمه Hydro به معنی آب و Logos به معنی شناسایی تشکیل شده‌است و به معنای وسیع کلمه، علم آب است. یعنی علمی که در مورد پیدایش، خصوصیات و نحوه توزیع آب در طبیعت بحث می‌کند

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه اجزا محدود -دکتر رضایی پژند –دانشگاه فردوسی

روش جز محدود برای مساله های حدی بکار می رود که در آن معادله ی دیفرانسیل حاکم و شرط های مرزی وابسته در دست باشد.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه مقاومت مصالح 1 – استاد حیدر پور-دانشگاه خلیج فارس

مباحث مرتبط با مکانیک جامدات (mechanics of solid)یا مکانیک مصالح mechanics of material)) که در ایران اغلب با نام مقاومت مصالح(strength of material) از آن یاد می شود شاخه ای از علم مکانیک است که با استفاده از روشهای تحلیلی به بررسی و تعیین مقاومت (strength) و صلبیت(rigidity) و نیز پایداری ارتجاعی(ela

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل اکسل فهرست بهای راه و باند 1401

دانلود فایل اکسل فهرست بهای راه و باند 1401. فایل مزبور جهت استفاده کلیه مهندسین عمران جهت تهیه صورتجالس و صورت وضعیت پروژه طراحی گردیده است.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل اکسل فرمت لایحه تأخیرات

دانلود فایل اکسل فرمت لایحه تأخیرات. این فایل جهت استفاده کلیه مهندسین عمران و صنایع مطابق با شرایط عمومی پیمان جهت ارائه لایحه تأخیرات طراحی شده است ...

قیمت : 75,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل اکسل فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات ابنیه - سال 1401

فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات ابنیه - سال 1401

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل اکسل فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی - سال 1401

فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی - سال 1401

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل اکسل فهرست‌بهای واحد پایه رشته راهداری - سال ١۴۰1

فهرست‌بهای واحد پایه رشته راهداری - سال ١۴۰1

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل اکسل فهرست‌بهای واحد پایه رشته راه، راه‌آهن و باند فرودگاه - سال 1401

فایل اکسل فهرست‌بهای واحد پایه رشته راه، راه‌آهن و باند فرودگاه. فهرست‌بهای واحد پایه رشته راه، راه‌آهن و باند فرودگاه - سال 1401 که بصورت دقیق با فرمت اکسل برای استفاده شما آماده شده است.

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اکسل فهرست بهای ابنیه 1401

دانلود فایل اکسل فهرست بهای ابنیه 1401. فایل مزبور جهت استفاده کلیه مهندسان تهیه گردیده است ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 1191